Sinne & Wille

Klankpraktijk

KLiK- Klank in kindergroepen

Klankschalen...

Klankschalen trekken direct de aandacht met hun prachtige goudkleur en bijzondere klank. Kinderen ontdekken dat de klankschalen via verschillende zintuigen indrukken achterlaten. Je kunt ze horen, zien en voelen. Die verwondering boeit kinderen en houdt de aandacht vast.


Achtergrond

KLiK is gebaseerd op het met klank en plezier bevorderen van de lichaamswaarneming en het stimuleren van de zintuigen. Voor (jonge) kinderen is het essentieel om hun lichaam en haar mogelijkheden te ontdekken en er steeds meer vertrouwd mee te raken. Via ons lichaam nemen we prikkels van binnen en van buiten ons waar en geven we signalen af. Een kind dat bewuster waarneemt, voelt zich meer vertrouwd met zichzelf en zijn omgeving. Dat levert een betere communicatie op met andere kinderen, ouders en andere volwassenen, onder wie leerkrachten.

Aandacht voor lichaamsbewustzijn is een belangrijke pijler in gezond en gelukkig opgroeien. Dit geldt zeker voor deze tijd waarin er steeds meer hoogsensitieve kinderen geboren worden, kinderen die prikkels intenser waarnemen dan gemiddeld.

Verschillende spelvormen stimuleren:

  • De zintuigelijke waarneming
  • De grove en fijne motoriek
  • Fantasie, creativiteit en plezier
  • Sociale en communicatieve vaardigheden van kinderen
  • De motivatie van kinderen
  • Een langere spanningsboog
  • Een ontspannen sfeer

KLiK werd in Duitsland ontwikkeld voor kindergroepen van diverse leeftijden. Ook kan KLiK gebruikt worden in andere groepen zoals volwassenen met een verstandelijke beperking of ouderen.